W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa zatytułowana Pisarze polscy w filatelistyce. Eksponaty – skany znaczków, kart pocztowych i kopert powstały głównie ze zbiorów Pana Andrzeja Żeromskiego – filatelisty, prezesa Koła Filatelistycznego w Lubartowie. Inspiracją do powstania tej wystawy była akcja Narodowe Czytanie, której edycję przeprowadzaliśmy

w 2019 r. i czytaliśmy wówczas polskie nowele. Uczestnikiem spotkania był Pan A. Żeromski, który zaprezentował zebranym foldery i znaczki ze swoich bogatych zbiorów, prezentujące H. Sienkiewicza i W. Reymonta. Wówczas podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu wystawy w naszej bibliotece.

Najstarsze znaczki o tej tematyce w kolekcji filatelisty pochodzą z początków lat 20. XX wieku. Na przestrzeni dziesiątków lat zauważamy jak zmieniała się technika ich wykonania, forma i treść. Kilka serii prezentuje ilustracje książkowe będące dziełem wytrawnych ilustratorów. Zobaczymy też tzw. odwrotki, znaczki z przywieszkami, bloki, arkusiki oraz karty pocztowe z okazjonalnymi pieczęciami. Książki o tematyce filatelistycznej oraz dzieła niektórych pisarzy nadają wystawie „bibliotecznego” charakteru.

Kilka znaczków jest własnością Pani Krystyny Kalińskiej oraz Pana Stanisława Onaka.

Wystawa będzie czynna do końca października w godzinach otwarcia biblioteki.

Zapraszamy do jej obejrzenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.