Klauzula informacyjna  
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RAdy UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej "Rozporządzeniem", informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie, tel . 81 855 37 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki.
4. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2019 poz. 1479) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 nr 459).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania czytelnika w Bibliotece i skorzystania z jej usług. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zapisu do Biblioteki oraz brakiem możliwości skorzystania z jej usług.
10. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Biblioteka Główna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie posiada monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mieni 
                 
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.16r.), zwanego dalej "Rozporządzeniem", informuje że Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36;                      tel.:81 855 37 69, adres, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się na adres                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 22 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.   (Dz. U. 2022 r. poz. 1510).
Obszar objęty monitoringiem obejmuje:
- wejście główne do budynku,
- wejście boczne od strony parkingu,
- teren wokół budynku,
- parking,
- Dział dla Dzieci - pomieszczenie nr 13 na parterze,
- Małą Czytelnie - pomieszczenie nr 14 na I piętrze.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca od dnia pozyskania, a w przypadku gdy zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie- wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.