W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa zatytułowana „Życie i twórczość Ignacego Krasickiego (1735 – 1801)” Krasicki był biskupem warmińskim od 1767 r., arcybiskupem gnieźnieńskim od 1795 r., prezydentem Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie w 1765 r., poetą, prozaikiem, publicystą i encyklopedystą. Jako jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, nazywany był „księciem poetów polskich”. Będąc biskupem warmińskim - stąd pseudonim X.B.W. – książę biskup warmiński - z rozmachem urządzał swoje rezydencje w Lidzbarku Warmińskim i Smolajnach. Z racji pełnionej funkcji zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej.

W 1781 r. wydał nakładem drukarni Michała Grölla w Warszawie 2-tomowy Zbiór potrzebniejszych wiadomości, trzecią po Inventores rerum Jan Protasowicza, Nowych Atenach polską encyklopedię powszechną. Jest również autorem dzieła uznawanego za pierwszą polską powieść: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Tworzył głównie bajki, satyry i poematy heroikomiczne.

W 2021 r. przypada 220 rocznica śmierci Krasickiego.

Ignacy Krasicki zaznaczył swoją obecność na Ziemi Lubartowskiej. W 1767 r. udzielał ślubu córce Eustachego Potockiego w Radzyniu, przy okazji odwiedził księżnę Barbarę Sanguszkową. Kolejny jego pobyt poświadcza list poetycki Powrót do Warszawy. W nim poeta opisuje podróż w 1782 r. z rodzinnego Dubiecka do stolicy. Na trasie przejazdu znalazły się m.in. Łęczna, Lubartów i Kock. W naszym mieście podejmowany był przez o.o. Kapucynów, którym zrewanżował się pochwałą w tym utworze. Wychwalał również właściciela miasta, księcia Pawła Sanguszkę pisząc: (...) Wszystko co ma Lubartów, jego dziełem (...)”. Darzył również nieukrywaną sympatią księżnę Annę Paulinę Jabłonowską, właścicielkę Kocka.

Wystawa będzie czynna do końca kwietnia w godzinach otwarcia biblioteki.

Zapraszamy do jej obejrzenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa