W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa "Józef Wybicki (1747 - 1882) - życie i działalność".

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Józefa Rufina Wybickiego, który przeszedł do historii jako autor słów polskiego hymnu narodowego “Jeszcze Polska nie zginęła…”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świadom znaczenia dorobku Józefa Wybickiego,w tym jego najważniejszego dzieła, które od 1927 roku jest hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego.
Wybicki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia.  Karierę polityczną rozpoczął od udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Do historii przeszła jego protestacja zgłoszona w trakcie sejmu repninowskiego w 1769 roku, która przez współczesnych uznawana była za jedno z pierwszych działań konfederacji barskiej, do której Wybicki dołączył. Był zapraszany na słynne królewskie obiady czwartkowe, podczas których często dyskutowane były anonimowe Listy Patriotyczne ukazujące się w "Monitorze", których autorem był sam Wybicki.
Wielokrotnie był posłem na Sejm, jednak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788-1792 roku. Pomimo to brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego. Po interwencji rosyjskiej i zwycięstwie targowiczan, wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej, a po jej upadku wyjechał do Paryża. Tam dzięki jego staraniom udało się uzyskać zgodę na utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W lipcu 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. To Wybicki z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim napisali odezwę Napoleona do Polaków oraz stworzył zręby administracji Księstwa Warszawskiego. W tej namiastce wolnej Polski, Józef Wybicki został wojewodą i senatorem. Urząd ten pełnił również po upadku Napoleona, a od 1815 również urząd Prezesa Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego. Nie zgadzając się z polityką carskiego namiestnika gen. Zajączka, zrezygnował z urzędu w 1821 roku.
Zmarł w 1822 roku. Jego prochy spoczywają w krypcie zasłużonych Wielkopolan w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu.

W roku 2022 przypadają następujące rocznice związane z Józefem Wybickim: 275. rocznica urodzin, 225. rocznica napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech,  200. rocznica śmierci, 95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym.

Zapraszamy do oglądania wystawy, czynnej do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.