W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa "Józef Wybicki (1747 - 1882) - życie i działalność".

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Józefa Rufina Wybickiego, który przeszedł do historii jako autor słów polskiego hymnu narodowego “Jeszcze Polska nie zginęła…”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świadom znaczenia dorobku Józefa Wybickiego,w tym jego najważniejszego dzieła, które od 1927 roku jest hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego.
Wybicki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia.  Karierę polityczną rozpoczął od udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Do historii przeszła jego protestacja zgłoszona w trakcie sejmu repninowskiego w 1769 roku, która przez współczesnych uznawana była za jedno z pierwszych działań konfederacji barskiej, do której Wybicki dołączył. Był zapraszany na słynne królewskie obiady czwartkowe, podczas których często dyskutowane były anonimowe Listy Patriotyczne ukazujące się w "Monitorze", których autorem był sam Wybicki.
Wielokrotnie był posłem na Sejm, jednak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788-1792 roku. Pomimo to brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego. Po interwencji rosyjskiej i zwycięstwie targowiczan, wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej, a po jej upadku wyjechał do Paryża. Tam dzięki jego staraniom udało się uzyskać zgodę na utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W lipcu 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. To Wybicki z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim napisali odezwę Napoleona do Polaków oraz stworzył zręby administracji Księstwa Warszawskiego. W tej namiastce wolnej Polski, Józef Wybicki został wojewodą i senatorem. Urząd ten pełnił również po upadku Napoleona, a od 1815 również urząd Prezesa Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego. Nie zgadzając się z polityką carskiego namiestnika gen. Zajączka, zrezygnował z urzędu w 1821 roku.
Zmarł w 1822 roku. Jego prochy spoczywają w krypcie zasłużonych Wielkopolan w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu.

W roku 2022 przypadają następujące rocznice związane z Józefem Wybickim: 275. rocznica urodzin, 225. rocznica napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech,  200. rocznica śmierci, 95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym.

Zapraszamy do oglądania wystawy, czynnej do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.

 

 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że od 11 lutego 2022 r. (piątek)

wszystkie placówki biblioteki będą funkcjonować z wolnym dostępem do półek.

Czytelnia  przy ul. Lubelskiej 36 czynna.

Dział Dziecięcy czynny w zakresie wypożyczania książek.

Godziny otwarcia placówek zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Obowiązują ogłoszone wcześniej zasady reżimu sanitarnego.

Więcej informacji udzielimy telefonicznie.

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że wznawiamy pracę
Wypożyczalni przy ul. Lubelskiej 36 w godz. 8:00 - 14:00
w wybrane soboty w ciągu 2022 roku.


Szczegółowy harmonogram:
 29 stycznia
 5,  26 lutego
 5,  26 marca
 2 kwietnia
 7 maja
 4 czerwca
3 września
1, 8 października
5, 26 listopada
3 grudnia

Zapraszamy!


 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy, spieszymy z informacją, że jury w składzie: przewodnicząca - Dorota Rybak oraz członkowie: Piotr Zieliński i Andrzej Rybak, wybrało laureatów konkursu fotograficznego "Listopadowe czytanie z dreszczykiem...".

Komisja przyznała nagrody książkowe w pakietach autorom trzech najciekawszych i najbardziej kreatywnych fotografii.

 Nagrody: Mateusz Ostapowicz, Monika Szpyra, Wojciech Szpyra.

Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić nagrodami książkowymi trzy osoby.

 Wyróżnienia: Aleksandra Chudek, Marta Ostapowicz, Jakub Wójcik.

 
Po odbiór nagród i wyróżnień zapraszamy od 16  grudnia do Biblioteki Głównej przy ul. Lubelskiej 36 w godzinach otwarcia biblioteki. Telefon kontaktowy: 818552235
Serdecznie gratulujemy!

Sponsorem nagród jest Księgarnia BookSale.

Zdjęcia wykonane przez laureatów można zobaczyć na naszym facebooku - https://www.facebook.com/bibliotekalubartow

 

23 listopada minęła kolejna rocznica urodzin Klemensa Junoszy Szaniawskiego - pisarza i publicysty, którego los rzucił w dziecięcych latach do Lubartowa. Chcieliśmy choć w ten mało znaczący sposób upamiętnić tego piewcę codzienności i zwykłych, szarych ludzi. Zapraszamy do oglądania, polubienia i subskrybowania kanału!