Aby uhonorować Rok Cypriana Kamila Norwida Biblioteka zorganizowała wystawę. Książki związane z postacią poety i reprodukcje jego prac plastycznych  można oglądać na pierwszym piętrze gmachu Biblioteki, mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Aby to uhonorować Biblioteka zorganizowała wystawę poświęconą jednemu z najwspanialszych polskich poetów. Publikacje związane z postacią poety, ale też malarza i rzeźbiarza można oglądać w gmachu Biblioteki, mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie.

Do dnia 25 czerwca w bibliotece przy ul. Lubelskiej 36 obejrzeć można wystawę przygotowaną przez członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) z okazji 85-lecia SBP na Lubelszczyźnie.
Celem ekspozycji jest przybliżenie mieszkańcom i czytelnikom historii oraz zakresu działań na przestrzeni 85 lat funkcjonowania. Jest to także okazja by promować czytelnictwo i biblioteki.


W dniu 18 czerwca przyjęliśmy ostatnią grupę osób, która obejrzała wystawę „Życie i twórczość Ignacego Krasickiego”.

 

W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa zatytułowana „Życie i twórczość Ignacego Krasickiego (1735 – 1801)” Krasicki był biskupem warmińskim od 1767 r., arcybiskupem gnieźnieńskim od 1795 r., prezydentem Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie w 1765 r., poetą, prozaikiem, publicystą i encyklopedystą. Jako jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, nazywany był „księciem poetów polskich”. Będąc biskupem warmińskim - stąd pseudonim X.B.W. – książę biskup warmiński - z rozmachem urządzał swoje rezydencje w Lidzbarku Warmińskim i Smolajnach. Z racji pełnionej funkcji zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej.

W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa zatytułowana Pisarze polscy w filatelistyce. Eksponaty – skany znaczków, kart pocztowych i kopert powstały głównie ze zbiorów Pana Andrzeja Żeromskiego – filatelisty, prezesa Koła Filatelistycznego w Lubartowie. Inspiracją do powstania tej wystawy była akcja Narodowe Czytanie, której edycję przeprowadzaliśmy

Podkategorie