Zapraszamy do korzystania z "Bibliografii zawartości wydawnictwa Lubartów i Ziemia Lubartowska" za lata 1953 - 2019". Jej autorką jest pani Alicja Rokicka.

Bibliografia  rejestruje piśmiennictwo zawarte w 20. tomach. Artykuły zgrupowane są w 14. działach, z których większość podzielona jest na poddziały. W obrębie działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.
Bibliografia została podzielona na trzy części, które można znaleźć poniżej.

Bibliografii zawartości wydawnictwa Lubartów i Ziemia Lubartowska - Bibliografia-LiZL-1953-2019.pdf

Indeks alfabetyczny bibliografii - Indeks-alfabetyczny-BLiZL.pdf

Indeks przedmiotowy bibliografii - Indeks-przedmiotowy-BLiZL.pdf