Deklaracja dostępności serwisu Miejskiej Biblioteki Publicznej                           

im. A. Mickiewicza w Lubartowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.lubartow.pl zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2009

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

– brak opisów zdjęć

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na numer tel. 81 855 37 69, 81 855 22 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna – ul. Lubelska 36, 21-100 Lubartów 

Do biblioteki prowadzą dwa wejścia:

1) od ul. Lubelskiej (główne) wejście po schodach wyposażonych w poręcze na poziom parteru. Przy schodach znajduje się  podjazd dla osób niepełnosprawnych;

2) od strony parkingu wejście po schodach. Na półpiętrze znajdują się niskie schody prowadzące do korytarza biblioteki wyposażone w poręcz.                                                              

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro w celu korzystania z czytelni biblioteki. 

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. 

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduję się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. 

Filia nr 1 – ul. 3 – go Maja 24 a, 21-100 Lubartów 

( w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie)

Wejście po schodach przy których  znajduje się podjazd  dla osób niepełnosprawnych. 

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Filia nr 2 – 1- go Maja 66/74

( w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie)

Wejście po schodach wyposażonych w poręcze. Wejście dla osób niepełnosprawnych przez Szkołę Podstawową nr 3.  

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.